Ansiklopedi

Genel Kültür Konuları İle İlgili Bilgiler Yer Almaktadır

Balıkçılık Nedir

Balıkçılık  Balıkların ve suda yaşayan öbür canlıların avlanması. Balıkçılığın tarihi çok eskidir. Binlerce yıl kara avı ile balıkçılık birlikte yürütülmüştür. Başlangıçta yalnız yiyecek [...]

İbni Rüşd Nedir

İbni Rüşd (1126-1198), Arap düşünürü, bilgini ve hekimi. Endülüs’te Kurtuba kentinde dünyaya geldi, Tıp öğrenimi gördü. Kurtuba’da kadılık yaptı. Sonra kendini tamamen felsefeye [...]

İnfluenza Nedir

Yaşlı kişilerde ve altta yatan sağlık problemi olanlarda influenzanın komplikasyon yapma şansı artar. Etken büyük epidemiler yapabilen influenza A ve B viruslarıdır. Ortomiksovirus [...]

David Hume Nedir

David Hume (1711-1776), ingiliz düşünürü. Hukuk öğreniminden sonra bir süre Fransa’da . bulundu (1734-1737). Londra’ya dönerek insan Doğası Üstüne inceleme (1739-1740), Ahlaki ve [...]