No Picture

Reflü Beslenme İlişkisi Nedir

05/12/2019 debro 0

Gastroösofagiyal reflü (GÖR) mide içinde bulunan yemek ve asitin yemek borusuna (Ösefagus) geri tepmesine verilen isimdir. Göğüste yanma yaptığı için halk arasında “göğüs yanması” olarak […]

No Picture

Baykuş Nedir

05/12/2019 debro 0

Baykuş baykuşgillerden çeşitli kuş cinslerinin ortak adı. Yırtıcı gece kuşlarıdır. Dünyanın hemen her yerinde yaşarlar. 12 cins ve 24 türü vardır. Büyük başlı, kısa vücutlu, […]

No Picture

Baro Nedir

05/12/2019 debro 0

Baro avukatların bağlı olduğu meslek kuruluşu. En az 15 avukatın bulunduğu illerde kurulur. Baro kurulmayan illerin avukatları en yakın il barosuna bağlanır. Baroların kuruluş ve […]

No Picture

Balıkçılık Nedir

05/12/2019 debro 0

Balıkçılık  Balıkların ve suda yaşayan öbür canlıların avlanması. Balıkçılığın tarihi çok eskidir. Binlerce yıl kara avı ile balıkçılık birlikte yürütülmüştür. Başlangıçta yalnız yiyecek sağlamak amacıyla […]

No Picture

Abdurrahman Şeref Nedir

05/12/2019 debro 0

  ABDURRAHMAN ŞEREF, Türk devlet adamı, tarih yazarı ve Osmanlı imparatorluğunun son vakanüvisidir (1853 1925). Galatasaray Lisesini bitirdi. Ta rlh öğretmenliği yaptı. Mülkiye oku luna […]

No Picture

İbni Rüşd Nedir

05/12/2019 debro 0

İbni Rüşd (1126-1198), Arap düşünürü, bilgini ve hekimi. Endülüs’te Kurtuba kentinde dünyaya geldi, Tıp öğrenimi gördü. Kurtuba’da kadılık yaptı. Sonra kendini tamamen felsefeye verdi. Farabi, […]