Genel Kültür

Ansiklopedik açıklamalı Genel Kültür Bilgileri Bulunmaktadır.

Baykuş Nedir

Baykuş baykuşgillerden çeşitli kuş cinslerinin ortak adı. Yırtıcı gece kuşlarıdır. Dünyanın hemen her yerinde yaşarlar. 12 cins ve 24 türü vardır. Büyük başlı, [...]

Baro Nedir

Baro avukatların bağlı olduğu meslek kuruluşu. En az 15 avukatın bulunduğu illerde kurulur. Baro kurulmayan illerin avukatları en yakın il barosuna bağlanır. Baroların [...]

Balıkçılık Nedir

Balıkçılık  Balıkların ve suda yaşayan öbür canlıların avlanması. Balıkçılığın tarihi çok eskidir. Binlerce yıl kara avı ile balıkçılık birlikte yürütülmüştür. Başlangıçta yalnız yiyecek [...]

İbni Rüşd Nedir

İbni Rüşd (1126-1198), Arap düşünürü, bilgini ve hekimi. Endülüs’te Kurtuba kentinde dünyaya geldi, Tıp öğrenimi gördü. Kurtuba’da kadılık yaptı. Sonra kendini tamamen felsefeye [...]