Genel Bilgiler arşivleri - Rize - Rize

Genel Bilgiler

Mendel yasaları ; Mendel Johann Gregor’un açıkladığı ve kimi özelliklerin kalıtımsal yolla geçmesi teorisini açıklayan...
Yaş ilerledikçe beyinde de bazı değişiklikler meydana geliyor. Tüm organlar gibi beyin de yaşlanıyor. Ancak...
İnsan beyninin gelişiminin ilk aşamaları, kurbağa, maymun, fare gibi birçok hayvan türüne benzerlik gösteriyor. Spermle...
İnsan beyni kıvrımlı bir yapıya sahip. Yaklaşık 2200 cm2 olan beyin yüzeyinin üçte ikisi, kıvrımların...
Beyinden yayılan elektrik sinyalleri kafatasına bağlanan alıcılarla ölçülebiliyor. Elektroensefalog-ram (EEG) denen bir aletle ölçülen bu...
Su yaşam kaynağımız. Hatta öyle ki o olmasa en fazla 3 gün yaşayabiliriz. Vücudumuz içinse...
İstanbul ilinin posta kodu bir çok noktada değişmektedir. İstanbul merkezin posta kodu 34000 İstanbul’un diğer...
Hepimizin merak ettiği bir konudur bilgisayarın ilk icadı. Yaptığımız araştırmalarda abaküs bilgisayarın atası olarak görülmektedir....
Eski Dedelerimiz ve Atalarımızın Kullandığı ölçü aletleri ile bugünküler arasından büyük fark olduğunu hepiniz biliyorsunuzdur....
EGE DENlZl, Türkiye ile Yunanistan arasında yer alan deniz. Yüzölçümü 241.000 km2. Üzerinde irili ufaklı...
Bir bütünlük birimi içinde düşünme ve yargılamanın gerçekleşmesini, her türlü cisim ve oluşumun belli ilişkiler...
ABBASİLER, ilk büyük Arap-Islam Devleti ve bu devletin kurucusu Ebul Abbas‘ın soyundan gelen halife hanedanı...
Tohumlu bitkilerin üreme organlarım taşıyan parçası çiçek adını alır.Genellikle bitkinin geri kalan parçalarından daha güzel,...
Zarkanatlılar takımının arıgiller familyasından böcek(Apiddae). 2000.’i aşkın türü vardır. Ağaç ve kaya kovuklarına, duvar oyuklarına...
En yeni kuramlara göre yerkabuğu hareketsiz vetıkız bir bütün değildir; başlıca altı katmandan (veya parçadan)...
Yerkabuğu çukurlarını dolduran tuzlu su kitlesinin tümüne verilen ad. Dünya başlangıçta lavlardan ve kızgın gazlardan...
Genel anlamıyla, bir ya da daha çok sayıda insanüstü ve doğaüstü kutsal varlığa ya da...
İnsanların düşüncelerini ve duygularını anlatmak için kullandıkları her türlü işaret, özellikle ses işaretleri dizgesidir. insanlar,...
Sonraki Sayfa »