Dini Bilgiler arşivleri - Rize - Rize

Dini Bilgiler

Sabah Namazı Nasıl Kılınır İle İlgili Bu Makalemizde Sizlere Gerekli Dini bilgileri vermeye çalışacağız. İlk...
Kurban kesmenin Şartları ile İlgili Olarak sayfamızda sizlere İslami Bilgiler vereceğiz. İçeriğimizde Kurban kesmenin Şartları...
Hangi Hayvanlar Kurban Edilir? Kurban edilecek hayvanlar; koyun, keçi, deve, sığır ve mandadır. Bu hayvanlardan...
Kurban Kimlere Borçtur? Kurban, mukim olan ve sadaka-i fıtır nisabına malik olan her kadın ve...
Kurban nasıl kesilir? Mehmet Talü Kurban edilecek hayvan ite-kaka değil, inicitilmeden kesilecek yere götürülmelidir. Kurban...
Kıyamet Ne Zaman Kopacak? Kur’an, Kıyâmet olayının kesinliğini, yakınlığını bildirdiği, hatta oluş biçimine ilişkin tasvirler...
Kıyamet Alametleri Küçük Alâmetler Kıyamet gününün yaklaşmakta olduğunu haber veren belirtiler. – Kıyamet Alametleri İnsanların...
Evet Değerli dostlar Bir Çoğumuz merak etmişizdir Yüce Kitabımızda Acaba hangi İsimler Geçmektedir Diye. Şimdi...
Muhammed aleyhisselâmın nûru, Âdem aleyhisselâmdan itibâren temiz babalardan ve temiz analardan geçerek gelmiştir. Kur’ân-ı kerîmde...
Muhammed aleyhisselâm Hicret’ten 53 sene evvel Rebîulevvel ayının on ikinci Pazartesi gecesi sabaha karşı Mekke’nin...
Peygamber efendimizin en çok söylenilen ismi “Muhammed”dir. Bu isim, Kur’ân-ı kerîm’de Âl-i İmrân sûresi 144....
Sevgili Peygamberimiz doğduktan sonra dokuz gün kadar annesi Âmine Hâtun tarafından emzirildi. Sonra Ebû Leheb’in...
Muhammed aleyhisselâm yirmi beş yaşındayken ilk olarak hazret-i Hadîce ile evlendi. Hazret-i Hadîce, Kureyş kabîlesinin...
Her bakımdan insanların en üstünü olan Muhammed aleyhisselâm, daha gençliğinde Mekke halkı arasında, diğerlerinden farklı...
Hicretin onuncu senesinde Sevgili Peygamberimiz hac için hazırlanıp, Medîne’deki Müslümanların da hazırlanmalarını emir buyurdu. Medîne...
Muhammed aleyhisselâm daha otuz yedi yaşında iken gâibden “Yâ Muhammed” diye nidâ olunduğunu duyardı. Otuz...
Peygamberimiz Vedâ Haccında Mina’da bulunduğu sırada; “Allah’ın yardımı ve zafer günü gelip insanların Allah’ın dînine...
“Bismillahi, sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ vemâ künnâ lehu mukrinin ve inna ilâ Rabbinâ lemünkalibün.” (Allah’ın...
Sonraki Sayfa »