Biyografiler

Çeşitli kişilerin hayatları hakkında bilgiler yer almaktadır.

Bahaeddin Veled

Sultan-ül-Ule-ma da denir, Türk bilgini (Beln – Konya 1230). Mevlana Celaleddin Rumi’nin babası. 1212 ya da 1213’te Konya’ya geldi. Hicaz’a gittiği, halifenin gönderdiği [...]

Samuel Alexander Kimdir?

İngiliz filozofu (Sydney Avustralya 1859 – Manchester 1938). Manchester’deki Victoria üniversitesinde felsefe dersi verdi (1893-1924). Hegel’cilikle tekamülcülü-ğü bağdaştırmaya çalıştı ve uzam-zaman gerçekçiliği’ne ulaştı; [...]

André Basset Kimdir?

Fransız doğubilimci (Lunéville 1895 – Paris 1956). René Bas-set’nin oğlu. Berberi dilbiliminin gerçek kurucusudur. Rabat, Cezayir ve Paris üniversitelerinde Berberice dersleri verdi. Başlıca [...]

John Couch Adams

İngiliz gökbilimcisi (Cornewall 5 haz. 1819 – Londra 21 oc. 1892). Cambridge üniversitesinde gökbilim profesörü. Neptün gezegenini buldu; ama kuşkuculuğu yüzünde elde ettiği [...]

Anselmo Kimdir?

Hıristiyan din adamı ve filozofu (Aosta 1033 . Canterbury 1109). Canterbury başpiskoposu (1093). Piskopos seçimlerinde kralın söz sahibi olmasını engellediği için sürgüne gönderildiyse [...]