Anselmo Kimdir?

Hıristiyan din adamı ve filozofu (Aosta 1033 . Canterbury 1109). Canterbury başpiskoposu (1093). Piskopos seçimlerinde kralın söz sahibi olmasını engellediği için sürgüne gönderildiyse de uzlaşma sağlandığından geri döndü.

Çağının en bilge pis-koposlarındandı, Gaunilon ve Roscelin ile giriştiği tartışmalar skolastik felsefenin başlıca evrelerinden biridir.

Felsefi düşünceyi bir inanç açıklaması olarak kabul eden (fides quoerens in-tellectum) Anselmo, anmak için inanmayı zorunlu görür (prosiogium), İnanılacak şeyi kavramak için çaba harcanmasını da kaçınılmaz sayar. Düşüncelerin kaynağı konusunda Efla-tun’cu görüşü benimser. Anselmo’nun birçok yapıtı arasında, özellikle Cur Deus Homo önemlidri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.