Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti Nedir

Mondros Mütarekesi ertesinde Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kurulan direniş örgütlerinin Sivas Kongresi kararıyla birleştirilmesinden doğan örgüt. Erzurum Kongresi’nde (1020 Temmuz 1919) alman ve Trabzon, Canik (Samsun), Erzurum, Sivas, Diyarbakır, Mamuretülaziz (Elazığ), Van, Bitlis illerinin bir bütün olduğunu belirten karar, Sivas Kongresi’nce de (412 Eylül 1919) onaylandı ve ulusal bağımsızlık için ulusça direnilmesi kararlaştırıldı.

îlk adım olarak da Müdafaai Hukuk, Reddi ilhak gibi adlarla çeşitli illerde kurulmuş yerel örgütler Anadolu ve Rumeli Müdafaai Hukuk Cemiyeti adıyla birleştirildi. Kongrede seçilen yönetim kurulu (Heyeti Temsiliye); Mustafa Kemal’in başkanlığında, Rauf Orbay, Re-fet Bele, Raif Dinç, Eyüpzade izzet.

Servet (Trabzon Milletvekili), Hacı Fevzi, Bekir Sami, Sadullah Eren, Hacı Musa (Mutki aşireti reisi). Vasıf (Kara), Mahzar Müfit Kansu, Ömer Mümtaz (Ankara Milletvekili). Hüsrev Sami Kızıldoğan, Ratipzade Mustafa, Hakkı Behiç Bayiç’ten oluşuyordu.

Heyeti Temsiliye, BMM’nin açılışına (23 Nisan 1920) dek yönetimde kaldı. Milletvekillerinin çoğu da cemiyetin üyeleriydi. Daha sonra Halk Fırkası’nın oluşturulmasında bu örgüt temel alındı.

One thought on “Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti Nedir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.