Alüvyon Nedir

Alüvyon Nedir? Akarsuların taşıyıp yığdığı balçık, kil gibi çok ince taneli şeylerin kum ve çakılla karışmasıyla oluşan yığın. Mil, kum, kil ve çakıldan oluşan Alüvyonun içinde bol miktarda organik Madde bulunur. Akarsuların ağzına yakın bölümlerinde deltalar ve Alüvyon ovaları oluşturur, tarım açısından çok verimli Topraklar meydana getirir.

Akarsular tarafından taşınan, içinde kil, kum, çakıl gibi ufalanmış parçalar bulunan çamurlu tortuya verilen ad. Alüvyonlar, geniş alanlara yayılmak suretiyle çok verimli topraklar meydan getirirler, özellikle eskiden meydana gelmiş Alüvyonların kapladığı alanlar, verim oranı daha çok olan alanları meydana getirirler.

Akarsular tarafından taşınan kil, kum, çakıl gibi kütle parçalarının, Suyun akış hızının azalması sonucu elverişli yerlere birikmesiyle meydana gelen tortular. Alüvyonlar, geniş vadilerin bir çoğunda tabanda geniş yer kaplar veya daha geniş yerlere yayılarak, Alüvyon ovalarını teşkil ederler. Büyük ve küçük Menderesler, Gediz, Seyhan, Ceyhan ırmaklarının vadileri Alüvyon ovalarıdır. Alüvyonlar aynı zamanda Alüvyon Gölleri denilen küçük Göller de meydana getirirler. Bafa, Köyceğiz, Meriç vadisi gölleri gibi. Alüvyonların nehir deltasında meydana getirdikleri Göllere ise Delta gölleri denir.

Alüvyonlar, eski ve yeni olmak üzere iki gruba ayrılırlar:

•Eski Alüvyonlar , nehrin suları kabardığı zaman Su altında kalmayan, akarsu kenarında bulunan verimli arazideki Alüvyonlardır. Buralar insanların yerleşmesine müsait yerlerdir.
•Yeni Alüvyonlar ise, henüz gelişmekte olup, zaman zaman su baskınlarına uğrayan yerlerdeki Alüvyonlarıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.