Alüminyum Nedir

ALÜMİNYUM, Kimyasal bir elementtir. Periyodik sistemin III. A grubunda yer alır. Atom numarası 13. atom ağırlığı 26, 97. yoğunluğu 2,7 gr/santimetrekü; olan bir metaldir. 659,7°C’de er gir ve 2300 °C’de kaynar.

Yerkabuğunun % 7’sini oluşturan alüminyum, demir gibi doğada sık rastlanan bir element olmakla birlikte serbest halde bulunmaz Endüstride alüminyum elde etmekte kullanılan en önemi: bileşikleri sulu alüminyum oksitlerinden olan boksit mineral-leriyle yaptığı bileşiklerdir.

Alüminyum uygarlık çağının oldukça geç bir döneminde bulunmuştur, ilk kez S ir Humhphrv Davy tarafından 1809 yılındı alüminyum oksit elde edilmiş, metal ise 1824 yılında Haris Oersted tarafndan ortaya çıkartılmıştır. Önceleri oldukça pahal: yöntemlerle elde edilen alüminyum dinamoların ortaya çıkıp elektroliz yönteminin uygulanmasıyla birlikte daha ucuz elde edilmeye başlanmıştır.

Çok hafif, dayanıklı, iletken, kola;, ısınmayan, kolay ergitilebile-ve ekonomik olarak üretilebilen alüminyumun; mutfak eşyasından, para kasasına, süs eşyasını kadar yaygın bir kullanım alara vardır.

Alüminyum elektroliz yoluylı boksitten elde edildikten sonra, yüksek fırınlarda belli oranlarda bakır, titanyum, manganez, magnezyum, silikon gibi kim: elementler eklenerek iyileştirme işleminden geçirilir. Böylelikle istenilen nitelikleri sağlayan alüminyum türleri elde edilir. Teknolojik kullanım alanındı çelikten sonra ikinci sırayı alır Direnç gücü çeliğinkiyle aynıdır.

Çok daha hafif olmasını karşın, üretiminde elektrik kullanıldığından çelikten dört kıt pahalıya elde edilmesi alüminyumun kullanım alanını sınırlayan önemli etkenlerden biridir. Ancak öyle kullanım alanları vardır ki burada alüminyumun yerini hiçbir maden tutamaz. Uçak yapımında, otomobil motor bloklarında ve pistonlarda alüminyum kullanılmasının nedeni; dayanıklılığın yanısın son derece hafif olmasmdandır.

Doğal olarak, bu da, motor enerjisinden tasarruf sağlar. Alüminyum ve türlerinin baskı bir özelliği de, kolay aşınma-masıdır. Havayla temas eden alüminyum yüzeyi ince bir oksit tabakasıyla kaplanır. Bu tabaka özel işlemlerden geçirilirek metalin direnci artırılır, özellikle hava etkilerine sürekli açık olan kapı,- pencere çerçeveleri kaplama levhalarının daha uzun süre dayanabilmeleri için anodize edilmiş alüminyum kullanılır.

Aynı zamanda iyi bir iletken olan alüminyum elektrik endüstrisinde de yaygın bir biçimde kullanılır. Galvanize çelik telle desteklenmiş saf alüminyum tel yüksek gerilimli akımı uzak aralıklara taşır.

Alüminyum alaşımları: Alüminyumun kimi metallerle’ yaptığı alaşımlar genellikle kimyasal etkilere dayanıklı ve kolay işlenebilir niteliktedir. Başlıca; hafif metal, silümin, nikel alüminyum bronzu gibi sınıflara ayrılırlar. Volfram, bakır, magnezyum içeren alüminyum alaşımları hafif metal; nikel içerenler nikel alüminyum bronzu; silisyum içerenler de silümin adını alırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.