Ali Kuşçu Kimdir?

04.12.2019
547
Ali Kuşçu Kimdir?

Osmanlı gökbilimcisi (öl. İstanbul 1474). Bursalı Kadızade Rumî’den ve Türkistan ile Maverünnehir emiri Uluğ Bey’den matematik ve gökbilim dersleri aldı, öğrenimini Kirman’da tamamladı.

Uluğ Bey’in gözlemevini yönetti (1421) ve Uluğ Bey’in Zic’i (yıldızların yerlerini ve devinimlerini gösteren cetvel) hazırlamasına yardım etti. Uluğ Bey öldürülünce (1450) Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan’ın hizmetine girdi; barış görüşmeleri için elçi olarak Mehmed II’ye gönderildi.

Mehmed II’nin İstanbul’da kalması için yaptığı ricayı görevini bitirdikten sonra kabul edebileceğini bildirdi. İstanbul’a gelince, Ayasof-ya medresesinde ders verdi.

Ali Kuşçu, özellikle, kelam, dilbilgisi, matematik ve gökbilim alanlarında çalışmalar yaptı. Nâsırüddin-i Tusî’nin Tecrid-ül-Kelam’ı ile kadı Adudüd-din’in Risale-î Adüdiye’sine (Adudüd-din’in Risalesi) yaptığı yorumlar ve Unhud – üz – Zevahir fi Nazm – ül -Cevahir (Mücevherlerin Dizilmesinde Görülen Salkım) adlı yapıtı önemlidir.

Gökbilim yapıtlarının en önemlileri,Farsça yazdığı Risalet-ül Fi’li heyet (GoKöilim Risalesi) ile Zîc’e yaptığı yorumdur. Bu yapıtların dışında Mah-bub-ül-Hanıail fi Keşf-il-mesail (So runların Keşlinde Tılsımların En Makbulü) adlı bir ansiklopedisi de vardır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.