Ahmet Haşim Kimdir?

   04.12.2019
   1.265
   Ahmet Haşim Kimdir?

   AHMET HAŞİM (-1884-1933), şair. Bağdat’ta doğdu. 1895’te İstanbul’a geldi. Mektebi Sulta-ni’yi bitirdi (1906). Ahmet Haşim Devlet memurluğu, çevirmenlik gibi çeşitli görevlerde bulundu.

   Ahmet Haşim Bir ara Güzel Sanatlar Akademisi’nde öğretmenlik yaptı (1920).Ahmet Haşim Duyunu Umumiye’de ve Osmanlı Ban-kası’nda çalıştı.

   Bu arada Aksam gazetesinde fıkralar yazan Ahmet Haşim genç yaşında Hastalanarak öldü.Ahmet Haşim İlk şiirlerinde Abdülhak Hâmit ve Tevfik Fikret’in etkisi görülür.

   Ahmet Haşim Fecri Ati topluluğuna katıldığında şiirleri Serveti Funun dergisinde yayımlandı.Ahmet Haşim Bu topluluğun dağılmasından sonra bir süre dergilerde şiirleri görülmedi. Sonunda Der-gâh’tu toplanan sanatçılar arasında yer aldı (1921).

   Ahmet Haşim‘in şairliğinin en güçlü dönemleri bu yıllara ‘rastlar. Değişik buluşlar, doğaya bakış biçimi, kullandığı ses değişimleri vb. gibi özellikleri onun şiir sanatındaki ustalığının kanıtı olmuştur.

   Şiire getirdiği bu yeniliklerle kendinden sonra gelen kuşakları etkilemeyi başarmıştır.

   Şair daha sonraki dönemlerde, empresyonizmin ve sembolizmin etkisinde; “şiirin dili anlaşılmaktan çok, duyulmak üzere vücut bulmuş, musiki ile söz arasında, sözden çok musikiye yakın aracı bir dildir” diyerek özden uzaklaşma yolunu tutmuş ve bu da şiirlerine yansımıştır.

   Ahmet Haşim Eserleri: Şiirleri; Göl Saatleri (1921), Piyale (1926-1928), Fıkraları; Gurabâhânei Laklakan (1928), Bize Göre (1928), Diğer kitapları: Frankfurt Seyahatnamesi (1933, 1947)

   YORUMLAR

   Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.