Ahmet Besim Atalay

Türk dilbilimci ve yazar (Uşak 1882 – Ankara 1965). Öğretmen okulunu bitirdi (1912), çeşitli öğretmen okullarında ders verdi ve müdürlük yaptı (1912-1919). Kurtuluş savaşı başlayınca, Silifke’de «Müdafa-i Hukuk Cemiyeti»ni kurdu. Birinci BMM.’nde Kütahya milletvekili. Maarif Vekaleti hars müdürü, dil encümeni üyesi.

Kuruluşundan başlayarak Türk Dil Kurumu’nda yönetim kurulu üyesi ve sayman. Arapça ve Farsça’yı iyi bilirdi. Ankara Dil ve Tarih – Coğrafya Fakültesinde Farsça dersi verdi. Filoloji öğrenimi görmemesine karşın Türkçe üstüne önemli yapıtları vardır. Türkçe’nin özleşmesine çaba harcadı.

Başlıca yapıtları: Türk Büyükleri ve Türk Adları (1923), Türk Dili Kuralları (1931), Divânü Lûgat-it-Türk (3 cilt; çeviri, tıpkı basım 1939 – 1943), Türkçe’mizde Man-Men (1940), Türk Dilinde Ekler ve Kökler Üzerine Bir Deneme (1942), Türkçede Kelime Yapma Yolları (1946), Kur’an-ı Kerim’in Türkçe Çevirisi (1962)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.