Ahmedi

Osmanlı hekimi, bilgini ve ozanı (Uşak 1334 – Amasya 1413). Gerçek adı Taceddin İbrahim’dir. Mısır’da Şeyh Akmeleldin’den ders aldı. Dinbilim, pozitif bilimler ve hekimlik öğrenimi yaptı.

Germiyanoğlu Süleyman Şah, Yıldırım Bayezid, Timur-lenk, Süleyman Çelebi, Emir Sultan ve Çelebi Mehmed’in hizmetinde çalıştı. İskendername (1390) adlı mesnevisi, ansiklopedik bilgilerle donatılmış ve sonuna Osmanlı tarihiyle ilgili bir bölüm eklenmiştir; bu bölüm ilk OsmanlI vakayinamesi sayılabilir.

Mirhad-ül-Edeb adlı yapıtıysa Farsa yazılmış manzum bir sözlük çalışmasıdır. Ölçülü, titiz bir çalışmanın ürünleri olan şiirlerinde Yunus. Aşık Paşa ve Firdevsi’nin etkisi görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.