Ahmed Ataullah Atabey Kimdir?

Tayyarzade, Osmanlı devlet adamı ve tarihçisi (İstanbul 1810 – Medine 1880). Enderun’da yetişti. Mahmud II’nin koruyuculuğunu yaptı. Saraydan ayrıldıktan (1828) bir süre sonra Dârı Şûrayı Askerî’ye yazıcı oldu.

Girit valisi Mustafa Naili Paşa’nın divan katibi. İstanbul’a döndü, yeniden Dârı Şûrayı Askerî’ye girdi. Serasker mektupçusu (1843). İstanbul Orduyu Hümayunu muhasebecisi (1848). Çeşitli yerlerde mutasarrıf. Emekliye ayrıldı (1871), İstanbul’a yerleşti, Cevdet Pa-şa’nm desteğiyle tarih yazmağa başladı.

Haremi Nebevi müdürü (1876). Elyazması bir Divan’ı da bulunan Ata Bey’in en önemli yapıtı Tarih-i Atâ [1874] adlı yapıtıdır. Beş ciltten oluşan kitabın ilk iki cildinde endurun örgütünü ve yaşamını, enderundan yetişen ozanları, devlet damlarını, sadrazamları, şeyhülislamları ve kaptan paşaları ele alır.

Üçüncü cilt, çağdaş devlet adamlarını, Selim III’ten sonraki olayları anlatır. Dördüncü cilt Osmanlı padişahlarını, şehzadelerini ve enderun ozanlarını konu alır, Beşinci ciltteyse, padişah sırasına göre yazılmış bir OsmanlI tarihidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.