Ahlak Nedir

28.11.2019
1.561
Ahlak Nedir

AHLAK, bir toplumda belli bir dönemde egemen olan bireysel ve toplumsal davranış kuraları. Toplumsal bir bilinç biçimi olan ahlak, toplumca belirlenen ve tarihsel olarak gelişen, töre-sel ilkelerin, değer yargılarının, normların ve kuralların oluşturduğu bir sistemdir ve insanların, gerek birbirleri karşısındaki, gerekse toplumsal olaylar karşısındaki pratik davranışlarını yönlendirir.

Ahlak konusundaki değer yargıları ve normlar, farklı toplumlarda ve değişik tarihsel dönemlerde insanların maddi toplumsal gereksinimlerinden kaynaklanır, bunları yansıtır ve bunlarla birlikte değişime uğrarlar. Ahlakı konu edinen öğretiler ve özellikle felsefenin bir dalı olarak gelişen ahlak felsefesi, etik olarak adlandırılır.

Bu” anlamda ahlaksal olanın özünü ve temellerini araştıran bir bilim dalı olarak etik, insanın kişisel ve toplumsal yaşamındaki ahlaksal davranışlarıyla ilgili sorunları ele alıp inceler. Felsefede “iyi nedir?” ya da “ne yapmalıyız?” sorularına yanıt arama çabaları etik’in ana konusunu oluşturur. Etiğin başlangıcı eski Çin ve özellikle ilkçağ Yunan felsefesine dek gider.

De-mokritos, Epiküros, Sokrates, Platon ve Aristoteles, kendilerinden sonraki etik teorilerinin gelişmesini hazırlayan temelleri kurmuşlardır. Fransız Büyük Devrimi’ni izleyen süreçte burjuva toplumunun ortaya çıkmasıyla birlikte, etik de yeni toplumsal koşulların gerektirdiği biçimde geliştirildi.

Spinoza, Holbach, Helvetius, Diderot, Kant, Hegel ve Feuerbach bu gelişmeye büyük katkılarda bulundular. Bu düşünürlerin geliştirdiği etik, normlarını, ahlak değerlerini ve anlayışlarını ya Tanrı’dan, bir mutlak ide’den, bilinçten, iradeden vb. türetiyor, ya da insanın değişmez, kalıcı özüne bağlıyordu.

Diyalektik ve tarihsel maddeciliğe dayanan Marksçı etik ise, ahlak değerlerini, normlarını, ilkelerini ve kategorilerini, maddi yaşamın nesnel koşularından türetip, bunları gereklilikler sayarak, toplumun ya da belirli sınıfların ortak çıkarlarının bir ifadesi biçiminde değerlendirdi.

Mark-sizme göre, ahlak değerlerinin, normlarının, anlayışlarının ve düşüncelerinin tümü, özel bir toplumsal bilinç biçimi oluştururlar ve göreceli bir bağımsızlığa sahiptirler. Ahlak normlarını ve anlayışlarını doğuran nesnel toplumsal nedenler, büyük ölçüde değişmiş ya da çoktan ortadan kalkmış olsalar bile, alışkanlığın ve geleneğin etkisi ve gücüyle daha uzıin zaman toplumun içinde devam edebilirler.

Ancak ahlak değerlerinin ve normlarının asıl belirleyici temellerini ekonomide, toplumun ekonomik ilişkilerinde ve gereksinimlerinde aramak gerekir. Bu ilişkiler, ahlak normlarının ve değerlerinin vb. içeriğini ve gelişme yönünü belirler. Marksizm dışında günümüzdeki değişik etik anlayışları bejli sınıflamalar içinde toplanır.

Buna göre belli başlı etik türleri şunlardır: Özerk (autonom) Etik: Ahlak yasasını insanın kendisinin koyması; Yaderk (hetero-nom) Etik: Yasanın başka bir yerden gelmesi; Biçimsel (for-mel) Etik: Ahlak eylemlerinde uyulması gereken genel biçimsel bir ilkenin kabul edilmesi; lçeriksel (materiel) Etik: Değer, erek ve amaçların belli somut bir düzeninin kabul edilmesi, değerlerin ve eylem ereklerinin içerikçe belirlenmesi; Düşünüş Etik’i: Ahlak eylemini o eylemin arkasındaki düşünüşe göre değerlendirir; Başarı Etik’i: Ahlak eylemini arkadaki düşünüş ne olursa olsun, sonucuna, başarısına göre değerlendirir.

YORUMLAR

 1. Anonim dedi ki:

  TEŞEKKÜR EDERİM HERKEZİN BURAYA GELMESİNİ DİLERİM

 2. asmin dağçiçeği dedi ki:

  teşekkür ederimmmmmmmmm

 3. merve dedi ki:

  çok güzel teşekkür ederimmmmnmmmm

 4. merve değer dedi ki:

  çok beğendim ellerine sağlık işime yaradı süperrrrr

 5. aleynaberra dedi ki:

  süperr .d

 6. sümeye dedi ki:

  hiçbir şey anlamadım

 7. senanur dedi ki:

  harika yeterli ve anlamlı

 8. cem havare dedi ki:

  saçmalamayın