Af Nedir

29.11.2019
592
Af Nedir

Af Bir suçu, bir kusuru veya bir hatayı bağışlama.

Yapılıyor ya da yapılacak olan suç soruşturmalarından, hüküm Altına alınmış bir cezanın bir bölümünün ya da tamamının yerine getirilmesinde, adalet ve toplum yararı gözetilerek vazgeçilmesi. Genel Af ve özel Af olarak bilinen iki tür Af vardır.

Genel Af, toplumun yararı düşünülerek, tüm ya da bazı suçları, bunların soruşturulmasını ve bu kapsamda verilmiş cezaları tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kaldıran yasama işlemidir. Çoğu kez devrimlerden ve köklü siyasal değişikliklerden sonra çıkarılan genel Af, bir çeşit geçmişi tasfiye anlamını taşır. Özel Afsa kesinleşmiş bir cezayı bütünüyle kaldıran ya da hAfifleten bir uygulamadır. Yalnızca cezaya ilişkin olarak hazırlanır; suça, suçluluğa ya da mahkûmiyete bir etkisi yoktur. Bu tür Aflar, genellikle adlî hataların düzeltilmesi, yaşlı ve hasta hükümlülerle ilgili insanî amaçlar taşır. Özel Af kişiye özgü ya da toplu nitelikte olabilir.

Af, genel anlamda, bir kişinin kusurunun bağışlanması demektir. Bütün toplumların Aileden başlayarak, okulda ve toplum içinde nasıl davranılacağına ilişkin kuralları vardır. Bu kurallara aykırı hareket etmek suç ya da kabahat olarak kabul edilir. Bununla birlikte bir baba çocuğunun, bir öğretmen öğrencisinin bazı kuraldışı davranışlarını bağışlayabilir. Hukukta Af ise, devletin suç işleyip hüküm giymiş bireyleri bazı durumlarda bağışlamasıdır. Bu durumda Af, bir mahkemece verilmiş cezanın, hatta doğrudan doğruya suçun yok sayılmasıdır.

Af, genel Af ve özel Af olmak üzere ikiye ayrılır. Belirli bir suçu ve bu suçtan hüküm giymiş kişilerin cezalarını ortadan kaldıran Affa genel Af denir. Aftan yararlanan kişinin savcılıktaki sabıka kaydı silinir ve o kişi hiç hüküm giymemiş sayılır.

Bir yargılamada adaletsiz ve yanlış karar verilmiş olabilir. Bu tür adaletsiz ve yanlış kararların düzeltilmesi, yaşlı ya da hasta hükümlülerin bağışlanması için çıkarılan Affa da özel Af denir. Özel Af ya yalnızca cezanın uygulanmasını hAfifletir ya da tamamen ortadan kaldırır. Suç gene de işlenmiş sayıldığı için, kişi hüküm giymiş olarak kabul edilir ve savcılıktaki sabıka kaydı silinmez.
Türkiye’de özel ve genel Af çıkarma yetkisi anayasayla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verilmiştir. Ayrıca cumhurbaşkanı, gene anayasayla verilmiş yetkisine dayanarak özel Af çıkarabilir.

Af Buyurun
“affedersiniz, affınızı rica ederim” anlamında bir söz:

Af çıkarmak
bir suçun bağışlanması için Türkiye Büyük Millet Meclisinden kanun çıkarmak:

Af dilemek
işlenen hata veya suç için bağışlanmayı istemek:

Affa uğramak
bağışlanmak.

Affını dilemek veya istemek
bir iş veya görevi yerine getiremeyeceğini nezaketle bildirmek.

Affınıza sığınarak
“hoşgörünüze güvenerek” anlamında bir nezaket sözü.

Affedilmek
Bağışlanmak.

Affetmek
Bağışlamak, Hoşgörü ile karşılamak, mazur görmek:

Affettirmek
Bağışlanmasını sağlamak.

Affeylemek
Affetmek.

Affolunmak
Bağışlanmak

Genel af
Kamu yararına uygunluğu anlaşıldığında belli bir veya birkaç suç çeşidi için yapılan kovuşturmaların durdurulması, verilmiş cezaların kaldırılması veya azaltılması

özel af
Yaşlılık, hastalık vb. sebeplerle bir suçlunun cezasının kaldırılması.

Umumi af
Genel af.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.