Adenin Nedir

Adenin Canlı hücrelerin temel bileşenidir. Nükleik Asit ve benzeri biyolojik önemi olan bir çok Maddede bağlanmış olarak bulunur.

Molekül formülü C5H5N5 tir. 1897’de Alman kimyacı Emil Fischer tarafından sentez yoluyla üretildi. Biyokimyasal rolleri çok önemli olan adenozinin ve deoksiadenozinin oluşumunda görev alır. Adenin bileşikleri arasında öldürücü Kansızlığa karşı etkili olan B12 vitamini , adenozin trifosfat ve başka koenzimler vardır.

Adenin, toplam iki tane olan pürin bazlarından biridir. DNA ve RNA nükleik asitlerinin nükleotidlerinde bulunur. Adenin, DNA’da timine, RNA’da ise urasile Hidrojen bağlarıyla bağlanarak içinde bulunduğu nükleik asidin yapısını sabitleştirir.

Adenin, riboz’a bağlandığında bir nükleosit olan adenozin’i, deoksiriboz’a bağlandığında deoksiadenozin’i oluşturur. Adenozine üç fosfat grubu bağlanınca adenozin trifosfat (ATP) oluşur. ATP, hücre metabolizmasında tepkimeler arasında enerji taşınmasını sağlayan temel yöntemlerden biri olarak kullanılır.

Geçmişte adenin, literatürde bazen vitamin B4 olarak adlandırılmaktaydı, ancak artık gerçek bir vitamin olarak düşünülmemektedir (bkz. B vitamini ). Kimyasal formülü C5H5N5‘tir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.