Abdurrahman Şeref Bey

Osmanlı vakanüsvisi ve devlet adamı (İstanbul 1853 – ay.y. 1925). Galatasaray Lisesi’-ni bitirdi (1873). Genel tarih, dilbilgisi, genel coğrafya, Osmanlı tarihi, İslam tarihi, ahlak, istatislik, devletler tarihi dersleri verdi.

Ayan meclisi üyesi. Maarif nazırı (iki kez). Vakanüvis. Tarihi Osmani encümeni başkanı. Ayan meclisi ikinci başkanı. Müşir İzzet Paşa hükümetinde Posta ve telgraf nazırı, sonra Devlet Şurası başkanı. TBMM.’de İstanbul milletvekili (1923) Kızılay başkanı. Abdurrahman Şeref, özellikle tarih alanında Türkiye’ye büyük hizmetler yapmış bir bilim adamıdır.

Başlıca yapıtları: Fezleke-i Tarih-i Düvel-i İslamiye (1885), Tarih-i Dev-let-i Osmaniye (1893), Tarih-i Asr-i Hâzır, Tarih Musahabeleri (1929) Umumî Coğrafya, Coğrâfiyayı Umrani, İlm-i Ahlak ve İstatistik vb.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.