Abdurrahman Abdi Paşa

Osmanlı tarihçisi, ozanı ve devlet adamı (Anadoluhisarı – Sakız 1692). Şiirde kullandığı Abdi mahlasıyla tanınır.

Enderunda yetişti. Mehmed IV’ün sır-katibi, devrin olaylarını yazmakla görevlendirildi. vakanüvis ünvanı ilk kez ona verildi.

Mehmed IV’ün güvenini kazandı, önemli görevlere getirildi: rikabdarlık, kubbealtı vezirliği vb. Vakayiname’si dışında, devlet protokolünü ve örgütünü anlattığı Tevkii Abdurrahman Paşa Kanunnamesi adlı ünlü bir kanunnamesi ve birçok gazeli vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.