Abdülhak Molla

Osmanlı hekimi, bilim adamı ve ozanı (İstanbul 1786 -ay.y. 1853). Mahmud II döneminde Eski Saray’da hekim, Asakiri Hassa hekim başısı. Üç kez hekimbaşı oldu.

Anadolu ve Rumeli kazaskeri oldu, reisül-ulema (bilginler başkanı) ünvanını aldı. Mektebi Tıbbiye nazırı, tıphane ile 4 cerrahhaneyi birleştirdi, anatomi derslerinin kadavra üzerinde yapılması içini padişahtan izin aldı, salgın hastalıklara karşı karantina örgütünü kurdu, çiçek aşısı yaptırmayı zorunlu hale getirdi. .

Başlıca yapıtları: Tarih-i Liva, Ruzna-me, Hezar Esrar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.