Abdülgaffar Efendi Kırımi

Kırımî, Kırımlı tarihçi (XVIII. yy.) Kırım Giray Han tarafından önce Karasu’daki evinde gözaltına alındı, sonra Soğucak kalesine sürüldü. Sürgündeyken Um-det-ül-Ahbar (1774) adlı kitabı yazdı.

Kitap üç bölümdür. Birinci bölümde 12 hayvanlı eski Türk takvimiyle ilgili değerli bilgiler vardır. İkinci bölümde Cuci ulusunun Kırım hanlığına dek olan tarihi anlatılır. Üçüncü bölümdeyse Kırım hanlığının kuruluşu ile 1774 yılı arasındaki devresi yeralır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.