DOLAR: 2.91 TL
EURO: 3.26 TL

Rize İlçeleri

27 Kasım 2011

A- Güneysu Tarihi Güneysu Rize İline bağlı eski bir bucak merkezi iken, 15 Temmuz 1987 yılında yürürlüğe giren 3392 sayılı kanunla İlçe olmuştur. Güneysu 1987 yılından önce Rize merkez’ e bağlı olduğundan İlçenin tarihi Rize’nin tarihi ile birlikte anlatılmaya çalışılacaktır. Güneysunun tarih öncesi çağlarıyla ilgili yapılan araştırmalara göre, bölge yontma taş çağından sonra iskan görmüştür. Güneysunun M.Ö 650-500 yıllarında miletliler tarafından küçük...

27 Kasım 2011

İlçe Rize’nin Trabzon tarafında ana sahil yolu üzerinde deniz manzaralı şirin bir kasabadır. Yaz aylarında sosyal hayat canlanmakta, Nüfus yaz aylarında kış aylarına göre daha kalabalıktır. İlçenin Deniz sahili genellikle çok temiz ve denize girmeye elverişlidir. Tek eksikliği deniz kıyılarında kumlu alanlar bulunmamaktadır. Havaların güneşli olduğu yaz aylarında denizin tadına doyum olmamaktadır. 1- Ulaşım İmkanları : Derepazarı, Rize Trabzon arasında Ana Sahil...

27 Kasım 2011

İlçemiz 8 Mahalle ve 7 Köy bulunmaktadır. İl’e uzaklığı 14 Km olup, yörenin özelliği nedeniyle dağınık bir yerleşim mevcuttur. Bütün kurumlar kuruluşunu tamamlamıştır. İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan ve Hükümet Konağı olarak kullanılan hizmet binasında, Müftülük , Kütüphane ve Tapu Sicil Müdürlüğü dışında tüm kuruluşlar (Adliye, Emniyet dahil) hizmet vermektedir. A- İyidere Tarihi M.Ö.700 yıllarında Miyetoslularca kurulan önce Roma, sonra Bizans ve...

27 Kasım 2011

A - Pazar Adının Kaynağı Pazar adını 1928 yılına kadar "Atina" olarak kullanıldığı yöre yaşlıları tarafından dahi bilinmektedir.Bu adın kaynağına ilişkin bir çok söylenti vardır.Yunancı ve tarihçi filozof Filavinus Arrianus (95-175) ilçeden şöyle bahseder: "Gerçekten Karadenizd'e bu isme sahip olan bir yer var.Yunan Tanrıcası Ethena'nın tapınağının olduğu bu yöre,tapınağın adından dolayı Atina denilmiştir. Bir de terk edilmiş kale var. Liman fazla gemi...

27 Kasım 2011

Kalkandere İdari Yapısı İlçede yerleşim, arazi yapısının etkisiyle dağınık bir şekil arz etmektedir. Köyler, Anadolunun diğer bölgelerinden çok farklı olarak geniş alanlara yayılmış, yerleşim alanları ile tarım alanları iç içe girmiş vaziyettedir. İlçeye bağlı 2 (iki) belediye (Kalkandere Merkez Belediyesi ve Yolbaşı Belde Belediyesi) ve 21 köy bulunmaktadır. KÖYLER:(Çağlayan, Çayırlı, Dilsizdağı, Dülgerli, Esendere, Esentepe, Fındıklı, Geçitli, Hurmalık, Hüseyinhoca, İnci, Kayabaşı, Ormanlı, Seyrantepe, Soğuksu,...

27 Kasım 2011

İkizdere ilçe merkezi, yüksekliği 2000 metreyi bulan sarp ve yüksek Rize dağlarının birleştiği derin bir vadide kurulmuştur. Doğuda Çağrankaya dağları, batıda Rüzgarlı köyü ve Manle dağları bulunmaktadır. Karşılıklı birbirine bakan bu iki dağın vadisinde , Çamlık deresi ile Cimil deresinin birleştiği yerde kurulan ilçemiz, "iki dere" anlamında kullanılan İKİZDERE adını almıştır. İlçemiz, 898 km2 yüzölçümü ile ilimizin en geniş ilçesidir. Trabzon,...

27 Kasım 2011

Hemşin Tarihi Mitolojik dönemlerde Hemşin coğrafyasının ismi Dambur olup merkezi şimdiki Hala Köyü civarıdır. Fetih öncesi Hemşin tarihi hakkında doğrudan belge olarak adlandırılabilecek bir doküman yoktur. Bu hususta verilen bilgiler bazı seyyah ve papazların notlarına dayandırılmakta ve bilgiler çoğu zaman da birbiriyle çelişmektedir. M.S. 620 yılında Hamam Bey’in önderliğinde Hemşinlilerin ataları olarak gösterilen Amad-Uni (Hamedanlı)’lerin göçü gerçekleşmiştir. Hamam Beg ve kabilesinin bu...

27 Kasım 2011

I. Dünya Savaşı Fındıklı'nın İşgali ve Kurtuluşu I. Dünya savaşında Ruslara karşı açılan Doğu Cephesindeki yenilgi Rus Ordularının Fındıklı'ya kadar ulaşmasına neden oldu.Arhavi deki direnişi kıran Rus Ordusu Muhtemelen şubat 1916 da Fındıklı Rus ordusu işgaline girmişti. Yöre insanı büyük ölçüde muhacirlik adı verilen göç hareketine katıldı.Fındıklı ve Karadeniz sahilini 3. Orduya bağlı 53. alay müdafaa ediyordu.Ordu kumandanı Haci Hamdi Paşa idi.53.alay...

27 Kasım 2011

Çayeli Tarihi Çayeli İÖ 700’lerde Miletoslularca kuruldu. Sırasıyla Roma, Bizans ve Rum Pontus egemenliklerine girdi. 1461’de II. Mehmet (Fatih) tarafından Osmanlı topraklarına katıldı. 1622’de Abaza korsanlarının saldırısına uğrayarak yağmalandı. Şemsettin Sami, Kamasü’l-Alam’da, önceleri Mapavri olarak adlandırılan Çayeli’nden "Trabzon vilayetinin Lazistan sancağının Rize kazasına bağlı bir nahiye" olarak söz eder. I. Dünya Savaşı sırasında Rus işgali altında kalan yöre 9 Mart 1918’de işgalden...

27 Kasım 2011

Çamlıheşin Tarihi ve Coğrafi Yapısı : Çamlıhemşin Doğu Karadeniz Bölgesinde Rize İlinin İlçe merkezlerinden biri olup, kıyıdan içerde fırtına deresi vadisi 41.8 kuzey enlemi ile 41.01 doğu boylamının kesinleştiği noktada, vadi tabanında denizden yüksekliği 300 metre dolayında bulunmaktadır. Bazı mahallelerde ise bu yükseklik 700 metreyi aşmaktadır. İlçemiz 885 Kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Bu alanın %80'i ormanla kaplı, dağınık ve tepelik alanlardan ibaret...

Sonraki Sayfa »

Yukarı Çık