zurnanın tanımı

Zurna

Keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman davulla ya da dümbelekle birlikte çalınan nefesli çalgı. Zurnanın…