veterinerin görevleri nelerdir

Veteriner

Hayvan sağlığının korunması için önlemler alan, hayvan hastalıklarına tanı koyan, tıbbî ve cerrahî girişimlerde bulunarak hastalığın…