VAAZ VİKİPEDİ

İslam Ansiklopedisi

Vaaz

VAAZ İyiliğe sevk için söylenen söz, nasihat, öğüt, bir kimseye, kalbini yumuşatacak surette sevap ve ikaba dair…

Va’z (Vaaz)

Öğüt, nasîhat; emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yâni iyiliği emr, kötülükten menetme. İnsanlara va’z edici olarak…