VAAZ VİKİPEDİ

VAAZ VİKİPEDİ Hakkında Bilgi

Va’z (Vaaz)

VAAZ VİKİPEDİ

Öğüt, nasîhat; emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yâni iyiliği emr, kötülükten menetme. İnsanlara va’z edici olarak ölüm yetişir. Zenginlik isteyene, kazâ ve kadere îmân etmek yetişir. (Hadîs-i şerîf-Berîka) Va’z edenlerin, din adamlarının, cemâatin

Vaaz

VAAZ VİKİPEDİ

VAAZ İyiliğe sevk için söylenen söz, nasihat, öğüt, bir kimseye, kalbini yumuşatacak surette sevap ve ikaba dair söz söylemek, nasihat etmek, bu yolda söylenilen söz. İnsanların dinî yönden aydınlatılması, onların ibadetlerini