Va’z (Vaaz)

Va’z (Vaaz)

Öğüt, nasîhat; emr-i ma’rûf ve nehy-i münker yâni iyiliği emr, kötülükten menetme. İnsanlara va’z edici olarak ölüm yetişir. Zenginlik isteyene, kazâ ve kadere îmân etmek yetişir. (Hadîs-i şerîf-Berîka) Va’z edenlerin, din adamlarının, cemâatin

15 Aralık 2010
bosluk

Vaaz

Vaaz

VAAZ İyiliğe sevk için söylenen söz, nasihat, öğüt, bir kimseye, kalbini yumuşatacak surette sevap ve ikaba dair söz söylemek, nasihat etmek, bu yolda söylenilen söz. Vaaz : İbadet yerlerinde dinin emir, haram ve yasaklarının anlatılmasına dayanan konuşma. Öğüt vermek,

14 Aralık 2010
bosluk


Sponsorlu Bağlantılar