üçgenlerde eşlik ve benzerlik vikipedi

Üçgen

Kesişimleri boş olmayıp tek bir nokta da olmayan üç ışının kapattığı geometrik şekil ya da üç…