Türkülerin Anlamları Nedir Vikipedi Kısaca Anlamı Hakkında Bilgi

17

Aralık
2010

Türkü

Yazar: debro  |  Kategori: Ansiklopedi  |  Yorum: 32  |  

Halk şiirinde kendine özgü bir ezgiyle söylenen, genellikle kavuştaklı bir nazım biçimi. Türkü terimi, Türk sözüğünün, sonuna Arapça ilgi eki “î”nin eklenmesiyle türetilmiştir. Türkî (Türke özgü) sözcüğünün ses uyumu dolayısıyla halk ağzında türkü