türkiye’de sağlık hakları vikipedi

türkiye’de sağlık hakları vikipedi Hakkında Bilgi

Sağlık

türkiye’de sağlık hakları vikipedi

Sâdece hastalıklı ve malül olmama hâli değil, aynı zamanda, bedenen, rûhen ve sosyal yönden tam bir huzur ve iyilik hâli. Sağlıklı denilince genetik olarak iyi vasıflarla doğmuş, fizik, fizyolojik ve aklî olarak iyi gelişmiş, vücut fonksiyonları ahenk içinde bulunan morelmen