14

Aralık
2010

Tüketim

Yazar: debro  |  Kategori: İslam Ansiklopedisi  |  Yorum: 19  |  

İktisadî mal ve hizmetlerin, insanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya tatmin et­mek üzere kullanılması. “İktisadî mal ve hizmetler” ifadesi, elde edilirken bir bede­lin, bir fiyatın ödendiği mallara işaret et­mektedir. Herhangi bir fiyat ödenmeksizin elde edilebilen veya