tüketim kelimesinin çağrıştırdıkları nelerdir

tüketim kelimesinin çağrıştırdıkları nelerdir Hakkında Bilgi

Tüketim

tüketim kelimesinin çağrıştırdıkları nelerdir

İktisadî mal ve hizmetlerin, insanların ihtiyaçlarını doğrudan doğruya tatmin et­mek üzere kullanılması. “İktisadî mal ve hizmetler” ifadesi, elde edilirken bir bede­lin, bir fiyatın ödendiği mallara işaret et­mektedir. Herhangi bir fiyat ödenmeksizin elde edilebilen veya