tuareglerin yaşamları hakkında bilgi

Tuaregler

Büyük Sahra’da yaşayan göçebe Berberîlerin bir kolu. Mali ve Nijer’de yaşayan Tuareglerin sayısı 1960’larda 300.000 kadardı….