tımarlı sipahiler hakkında kısa bilgi

tımarlı sipahiler hakkında kısa bilgi Hakkında Bilgi

Timarlı Sipahi

tımarlı sipahiler hakkında kısa bilgi

Timar sâhibi süvâri askeri. Osmanlı ordusunun esâsı ve en büyük kısmını timarlı sipâhi denilen atlı ordusu teşkil etmekteydi. Timarlı sipâhiler kapıkulu sınıfları gibi maaşlı değildi. Leventler ve akıncılar gibi ganimetlerle geçinmezler, yaşamaları için devlet