tevekkül nedir vikipedi

tevekkül nedir vikipedi Hakkında Bilgi

Pîr Tevekkül Kimdir Hayatı

tevekkül nedir vikipedi

Evliyânın büyüklerinden. İsmi Pîr Tevekkül’dür. Sinop’ta doğdu. Doğum târihi bilinmemektedir. 1433 (H.837) senesinde Sinop’ta vefât etti. Oraya defnedildi. Pîr Tevekkül, ilim tahsîli için Hirat’a gitti. Orada Şeyh Pîr Mîrim Halvetî hazretlerini tanıdı

Tevekkül

tevekkül nedir vikipedi

TEVEKKÜL Acizlik gösterme, başkasına güvenip dayanmak, Allah’a güvenme, O’nun hükmünün mutlaka meydana geleceğine kesin olarak inanma ve alınması gereken tedbirleri almak anlamında Kur’anî bir terim. Tariften de