solunumun tanımını yapınız

solunumun tanımını yapınız Hakkında Bilgi

Solunum Sistemi

solunumun tanımını yapınız

Canlı varlık ile onun dış ortamı arasında, gaz alış-verişi ve hayâtın en temel özelliklerinden birisi olan, solunumun yapıldığı organ sistemi. Solunumda gâye, canlının aralıksız oksijen alması ve karbondioksit vermesidir. Bâzı tek hücreli canlılar (anaerobik bakteriler