17

Aralık
2010

Silahtar

Yazar: debro  |  Kategori: Ansiklopedi  |  Yorum: 12  |  

Osmanlı Devleti’nde padişah, vezir gibi devlet büyüklerinin silâhlarının bakımıyla görevli kimse. Bu makam, ilk olarak Yıldırım Bayezit (I. Bayezit) zamanında oluşturuldu. Silâhtarlar, Enderun’a alınan gençler arasında zamanla yetişerek bu mevkiye yükselirlerdi.