ses benzerliği nedir vikipedi

ses benzerliği nedir vikipedi Hakkında Bilgi

Kafiye

ses benzerliği nedir vikipedi

Dize sonlarındaki ses benzerliği; uyak. Halk şiirinde, aynı anlamda ayak sözcüğü kullanılır. Genel olarak ses benzeşmesi biçiminde tanımlanan kafiyede kural, anlamca farklı sözcüklerdeki ses benzerliklerinden yararlanmadır. Yaş-baş, sandık-mantık, al-kal, çok-yok gibi.