semavi kitap nedir sözlük anlamı

semavi kitap nedir sözlük anlamı Hakkında Bilgi

Semâvî Kitab

semavi kitap nedir sözlük anlamı

Hak dinlerin kitapları. Semâvî kitapların bize bildirileni yüz dörttür. Bunlardan on suhuf Şist (Şit) aleyhisselâma otuz suhuf İdris aleyhisselâma, on suhuf İbrâhim aleyhisselâma indirildi. Mushaflar; Tevrât Mûsâ aleyhisselâma, Zebur kitabı Dâvûd aleyhisselâma, İncîl