şark meselesi vikipedi

şark meselesi vikipedi Hakkında Bilgi

Ermeni Meselesi

şark meselesi vikipedi

Problemin Doğuşu ve Gelişimi Yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın ilk çeyreğinde “Şark Meselesi”nin önemli bir safhası ve aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin dahili bir problemi olarak dünya ve bilhassa Batı kamuoyunu meşgul eden uluslararası konulardan biri de hiç