17

Aralık
2010

Ermeni Meselesi

Yazar: debro  |  Kategori: Osmanlı Devleti  |  Yorum: 3  |  

Problemin Doğuşu ve Gelişimi Yüzyılın sonu ve XX. yüzyılın ilk çeyreğinde “Şark Meselesi”nin önemli bir safhası ve aynı zamanda Osmanlı Devleti’nin dahili bir problemi olarak dünya ve bilhassa Batı kamuoyunu meşgul eden uluslararası konulardan biri de hiç