sağ garipler vikipedi

sağ garipler vikipedi Hakkında Bilgi

Kapıkulu Ocakları

sağ garipler vikipedi

Osmanlı Devleti’nin sürekli ordusunu oluşturan ve doğrudan padişaha bağlı olan yaya, atlı ve teknik sınıftan asker ocaklarına verilen addır. Kapıkulu ocaklarının kurulmasından önceki dönemde Osmanlı Devleti’nin askeri gücünü yayalar ve müsellemler