şafilik hakkında kısa bilgi

şafilik hakkında kısa bilgi Hakkında Bilgi

Şafilik

şafilik hakkında kısa bilgi

Dört Sünnî mezhepten biri. 8. yüzyılda İmam Muhammet Şafiî tarafından kuruldu. Şafiîlik, kurulduktan kısa bir süre sonra bütün Orta Doğu’ya yayılmışsa da Osmanlı Devleti’nin Hanefîliği kabul etmesi ve İran’da da Şiîlik’in yayılması yüzünden