17

Aralık
2010

Sabunlaşma

Yazar: debro  |  Kategori: Ansiklopedi  |  Yorum: 7  |  

Sabun yapımında kullanılan kimyasal tepkime. Sabunlaşma, bir yağın (esterin) gliserin ve uzun zincirli karboksilli asidin sodyum tuzunu verecek biçimde alkali hidrolizidir. Söz konusu yağın bütünüyle sabunlaşması için gerekli potasyum hidroksitin miligram cinsinden ifadesi, ilgili