Ra’d kelimesinin anlamı

Ra’d Sûresi

Kur’ân-ı kerîmin on üçüncü sûresi. Ra’d sûresi, kırk üç âyet-i kerîmedir. Sûrenin on üçüncü âyetinde gök…