osmanlıda tekfur nedir

osmanlıda tekfur nedir Hakkında Bilgi

Tekfur

osmanlıda tekfur nedir

Bizans İmparatorluğu’nda kentleri yöneten, vali aşamasındaki kimselere verilen ad. Sözcük Ermenice “takovor”dan (taç taşıyan kral) türemiştir. Özellikle Osmanlı Beyliği’nin kurulduğu 13. yüzyıl başlarında tekfur adı çok geçer. Osman Bey ve Orhan Bey