osmanlıda süryaniler vikipedi

osmanlıda süryaniler vikipedi Hakkında Bilgi

Süryânîler

Süryânîler
osmanlıda süryaniler vikipedi

Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu. Süryânîler, katolik kısmından Yâkûbiye fırkasındandırlar. Monafisiyye (Hazret-i Îsâ’da ilâhî ve insânî özelliklerin birleşerek tek tabîat olduğunu