Osmanlıda Süryaniler Vikipedi Nedir Vikipedi Kısaca Anlamı Hakkında Bilgi


Süryânîler

Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süry ...