"osmanlıda süryaniler vikipedi" ile Etiketlenen Konular

Hıristiyanlıktaki katolik mezhebine bağlı olan ve süryânî dili ile konuşan bir hıristiyan topluluğu. Süryânîler, katolik...