osmanlıda öşri arazi vikipedi

Mülk arazi

MÜLK ARAZİ Kişilerin malik bulunduğu ve her türlü hukukî tasarrufta bulunabildiği arazi türü. Toprak genel olarak,…