osmanlıda öşri arazi vikipedi

osmanlıda öşri arazi vikipedi Hakkında Bilgi

Mülk arazi

osmanlıda öşri arazi vikipedi

MÜLK ARAZİ Kişilerin malik bulunduğu ve her türlü hukukî tasarrufta bulunabildiği arazi türü. Toprak genel olarak, biri fertlerin diğeri de cemaatın (devlet, beytülmal, hazine vs.) olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Bunlardan ilkine