osmanlıda adet-i ağnam vergisi

osmanlıda adet-i ağnam vergisi Hakkında Bilgi

Ağnam Resmi (Vergisi)

osmanlıda adet-i ağnam vergisi

Ağnam Resmi (Vergisi) Osmanlılar’da küçükbaş hayvandan alınan bir vergi. İslâm devletlerinde çeşitli adlarla rastlanan bu vergi, Osmanlı resmî kayıtlarında resm-i ganem, âdeti ağnam şekillerinde de geçer. Şer’T vergilerden sayılan ağnam resmine bazı sancak