osmanlı ordusu azaplar ile ilgili kısa bilgi

Azaplar

Osmanlı ordusunda bir asker sınıfı. Osmanlılardan önce de Anadolu beylikleri donanmalarında azap denen askerler bulunuyordu. Osmanlılarda…