nısfına ne demek

nısfına ne demek Hakkında Bilgi

Nısf

nısfına ne demek

Yarım, yarı. İslâm mîrâs hukûkunda eshâb-ı ferâiz adı verilen yâni Kur’ân-ı kerîmde payları bildirilenlerden bâzı kimselere verilen yarım hisse. Meyyitin (ölen kişinin) oğlu yok ise, kızı mîrâsın nısfını alır. (M. Mevkûfâtî)