nişancı kısa bilgi

nişancı kısa bilgi Hakkında Bilgi

Nişancı

nişancı kısa bilgi

Osmanlı İmparatorluğu’nda Divanıhümayun görevlilerinden biri. Önemli resmî belgeleri yazar ve bunların üst taraflarına padişahın tuğrasını çekerdi. Nişancılar kanunları iyi bilen, yeni kanunlarla eski kanunlar arasında paralellik kurma gücünde olan kimseler arasından