müzik aleti tar vikipedi

müzik aleti tar vikipedi Hakkında Bilgi

Kanun (Müzik aleti)

müzik aleti tar vikipedi

Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinin yanı sıra, Yunanistan’da da kullanılan telli bir çalgı. Kanunun bazı kaynaklara göre büyük Türk bilginlerinden Farâbî tarafından icat edildiği söylenir, aynı kaynaklar Farâbî’nin Kanun üzerinde çeşitli değişiklikler yaptığını da