milli değerlerimiz nelerdir vikipedi

Beyin Yıkama

İnsanı kendine has düşünce ve dünya görüşüne yabancılaştırmak, başka yönde düşünür ve davranır duruma sokmak için…